ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 เครื่อง

วันที่ 11 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน สำหรับติดตั้งภายในหน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลราชบุรี
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี