ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดรถบรรทุกผู้ต้องขัง โดยวิธีประมูลขายด้วยวาจา

วันที่ 12 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
                เรือนจำกลางเขาบิน มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถบรรทุกผู้ต้องขัง ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ปกติ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ผู้ใดประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าว หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบินเลขที่ 229 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-735471-3 ต่อ 108 และ 109 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายการ ดังนี้
                1.ประเภทรถโดยสารส่วนบุคคล ม.3 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น/หมายเลขทะเบียน 40-0175 ราชบุรี ราคากลางเริ่มต้น 59,200.- บาท
                2. ประเภทรถโดยสารส่วนบุคคล ม.7 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น/หมายเลขทะเบียน 40-0176 ราชบุรี ราคากลางเริ่มต้น 60,640.- บาท
                ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ ได้ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ เรือนจำกลางเขาบิน 229 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องไปแสดงตน ณ เรือนจำกลางเขาบิน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. เท่านั้น
                ผู้ใดประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ งานพัสดุฯฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน 229 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0 3273 5471-3 ต่อ 108 และ 109 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป /นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี