ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำบริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาล้าน – บ้านเอื้ออาทรแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
 
                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาล้าน – บ้านเอื้ออาทรแก่งเสี้ยน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,700,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
               กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 21,400.- บาท (ค่าเอกสาร 20,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,400.- บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาทำการ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3220-0779 ในวันและเวลาราชการ/นายกวินทัต สบายใจ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี