ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ 17 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
             ตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยมีกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ดังนี้ 1.เครื่องดึงคอแบบอัตโนมัติ (พร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งดึง) จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำและความถี่ปานกลาง จำนวน 1 เครื่อง 3.หม้อต้มขี้ผึ้งพาราฟิน จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำและความถี่ปานกลางง จำนวน 1 เครื่อง จังหวัดราชบุรีจึงขอยกเลิกประกาศ เฉพาะรายการเครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำและความถี่ปานกลาง จำนวน 1 เครื่อง / นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี