ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

วันที่ 17 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้
               1.ไมโครเพลท V shape ชนิด 96 หลุม จำนวน 2,000 ชิ้น
               2.หลอดปั่นพลาสติก ขนาด 15 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 ชิ้น
               3.Disposable syringe filter ขนาด 0.2 micron จำนวน 12 กล่อง
               4.Filter Pipette Tip (PP) ขนาด 1000 ไมโครลิตร ชนิดSterile พร้อมกล่องใส่ทิป จำนวน 20 กล่อง
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 โดยผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองได้ด้วยตนเองหรือบุคคลที่รับมอบอำนาจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ - ตู้ ปณ.18 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 และกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
                สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3222-8779, 0-3222-8419 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ / นางสาว นิสา มั่นกลัด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี