ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ASEAN School Online

วันที่ 18 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
                  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ASEAN School Online ตามรายการ ดังนี้
                   1.กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินฟาเรด พร้อมระบบเครื่องเสียง ลำโพง 1 ชุด
                   2.ขาตั้งชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ 1 ชุด
                   3.กระดานอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระยะไกล แบบ mini Board 2 ชุด
                   4.เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 3 เครื่อง
                   5.เครื่องโปรเจคเตอร์ (Short Throw) 1 เครื่อง
                   6.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง
                   7.เครื่องฉายภาพมัลติวิชั่น (Visualizer) 1 เครื่อง
                   8.เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
                   9.จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 70 นิ้ว 1 ชุด
               10.กล้องวีดีโอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว พร้อมขาตั้งกล้อง 1 เครื่อง
               11.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) 1 เครื่อง
               12.โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย CAI พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 1 ชุด
               13.โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด
               14.โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง(สำหรับครู) 1 ชุด
               15.ชุดติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณ 1 งาน
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangpaeschool.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-8139282 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี