ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง รวม 2 แห่ง

วันที่ 18 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และสาขาบ้านโป่ง รวม 2 แห่ง
                  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
                  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 128 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-319853 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี