ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จ้างออกแบบและผลิตจดหมายข่าวพร้อมจัดส่ง ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

วันที่ 18 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 
              สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี มีความประสงค์จะจัดจ้างออกแบบและผลิตจดหมายข่าวพร้อมจัดส่ง จดหมายข่าว "สาระดี เขต 5” ประจำปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 222,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
              ผู้ที่มีความสนใจยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ สามารถขอเอกสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เลขที่ 3 อาคารไปรษณีย์ ชั้น 3 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-332590 หรือ http://ratchaburi.nhso.go.thได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี