ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด (ครั้งที่ 2)

วันที่ 22 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ในวันราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-3553300-15 ต่อ 640///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี