ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการจังหวัดราชบุรี

วันที่ 22 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอัยการจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 245,249 ถนนอัมรินทร์ ,เลขที่ 3/2 ,7,9 ถนนสำราญอารมณ์ ,เลขที่ 443/118 ,443/119 ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รวม 7 หลัง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะทำการเปิดซองสอบราคา ณ สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. และเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 15.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-33-7181 ในวันและเวลาราชการ///

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี