ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการแรงงานสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 200 ฝาย

วันที่ 22 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการแรงงานสร้างฝายแบบผสมผสาน จำนวน 200 ฝาย กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ พื้นที่ป่าราชพัสดุ หมู่ที่ 3,7 และ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://Ratchaburi.mnre.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337041 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี