ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 20 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
                   จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ น้ำยาตรวจหาปริมาณ CK-MB จำนวน 10,000 Test
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327522 ,032-719600 ต่อ 1637,1709 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี