ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย จำนวนประมาณ 44,000 กิโลกรัม เป็นเวลา 2 เดือน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

วันที่ 21 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย จำนวนประมาณ 44,000 กิโลกรัม เป็นเวลา 2 เดือน แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของงานซักฟอก โรงพยาบาลโพธาราม
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 มกราคม ถึงวันที่ 27 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3235 5300-9 ต่อ 636 / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี