ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 164 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ

วันที่ 21 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 164 เครื่อง ดังนี้
               1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 160 เครื่อง
               2.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายวัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข (032) 321827 ในวันและเวลาราชการ / นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี