ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคายา Atenolol 50 mg tablets

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 
จังหวัดราชบุรี โดยโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) สำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ คือ Atenolol 50 mg tablets จำนวน 7,667,250 เม็ด กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 9.00 น. -16.00 น. ในวันราชการ ณ งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 254 หรือสอบถามทางโทรศัพท์เลขหมาย 032-355314 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี