ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาสัตว์แพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแพะ

วันที่ 31 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาสัตว์แพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแพะ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงแพะ-แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2557
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองในเสนอราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีในวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th/pvlo_rri/index2.html และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3231 5301, 0 3233 7802 ในวันและเวลาราชการ/ นางสาว นิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี