ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Enalapril 5 mg เม็ด ประมาณ 7,790,000 เม็ด

วันที่ 31 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อยา Enalapril 5 mg เม็ด ประมาณ 7,790,000 เม็ด
               กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานคลังเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ในวันและเวลาราชการ และในวันสุดท้ายจะปิดรับซองสอบราคาเวลา 15.30 น.
                กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคลังเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-221931 ในวันและเวลาราชการ / นางสาวนิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี