ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Pioglitazone 30 mg เม็ด ประมาณ 1,096,440 เม็ด

วันที่ 31 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อยา Pioglitazone 30 mg เม็ด ประมาณ 1,096,440 เม็ด
                 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานคลังเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ในวันและเวลาราชการ และในวันสุดท้ายจะปิดรับซองสอบราคาเวลา 15.30 น.
                  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคลังเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-221931 ในวันและเวลาราชการ / นางสาวนิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี