ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Fenoterol hydrobromide 0.5 mg/ml, lpratopium bromide 0.25 mg/ml inhalation solution 20 ml ประมาณ 19,502 ขวด

วันที่ 31 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 
                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อยา Fenoterol hydrobromide 0.5 mg/ml, lpratopium bromide 0.25 mg/ml inhalation solution 20 ml ประมาณ 19,502 ขวด
                 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานคลังเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ในวันและเวลาราชการ และในวันสุดท้ายจะปิดรับซองสอบราคาเวลา 15.30 น.
                  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคลังเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-221931 ในวันและเวลาราชการ / นางสาวนิสา มั่นกลัด ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี