AEC กับราชบุรี
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน

วันที่ 6 ก.พ. 2557 )

ประเทศฟิลิปปินส์ ถือได้ว่าใช้จุดแข็งของตนเองในด้านแรงงานที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาผลักดันธุรกิจ (BPO) Business Process Outsourcing ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานแล้ว ยังเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับประเทศในฐานะเป็นแหล่ง Outsourcer ในอาเซียนอีกด้วย ผลพวงจากการเติบโตของธุรกิจ BPO ส่งผลดีแก่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์โดยรวม ทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มงานให้แก่ชนชั้นกลาง เพิ่มกำลังการบริโภค นอกจากนี้ ภาคธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยในย่านธุรกิจของเขตเมืองใหญ่ก็เติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งรวมถึงบริษัทไทยด้วย ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการเมื่อเกิดปัญหาทางด้านไอที บริษัทอาจไม่ต้องมีแผนกไอทีโดยเฉพาะ แต่ใช้วิธีจ้างบริษัทข้างนอก (Outsourcer) ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ด้วยการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์หรือล็อกอินเข้าเครื่องผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขเครื่องหรือระบบที่มีปัญหา บริษัทจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการจ้างพนักงานประจำในแผนกไอที อย่างที่เราเห็นอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่ง Outsourcer รายใหญ่ ที่ช่วยลดต้นทุนการบริการได้อย่างมีนัยยะสำคัญให้กับบริษัทในแถบสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยพนักงานรับสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์สามารถบอกท่านได้ว่าหิมะตกที่ชิคาโก ในขณะที่นั่งอยู่ในออฟฟิศที่เมืองเดลีท่ามกลางแสงแดดจ้า ปัจจุบันความสนใจการใช้บริการ BPO ในประเทศอินเดียยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่หลายบริษัทเริ่มหันมามองหรือขยายฐานต่อมาที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยหวังจะใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับตลาดอาเซียน แม้ว่าค่าครองชีพในอินเดียจะต่ำกว่าในฟิลิปปินส์ แต่การทำธุรกิจ BPO ในฟิลิปปินส์เสียภาษีน้อยกว่า อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเต็มที่
รัฐบาลฟิลิปปินส์ส่งเสริมธุรกิจ BPO โดยออกกฎหมายเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ โดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ Philippine Economic Zone Authority (PEZA) ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติพร้อมกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ - ยกเว้นภาษีเงินได้ 4-6 ปี พร้อมกับเสียภาษีเพียง 5% จากกำไรขั้นต้นหลังจากช่วงยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีท้องถิ่น
- ยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ
- ยกเว้นภาษีส่งออก และภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- อนุญาตให้สามารถจ้างงานพนักงานต่างชาติได้ สมาคมรับจ้างบริหารระบบธุรกิจและไอทีในฟิลิปปินส์ หรือ The IT and Business Process Association of the Philippines (IBPAP) คาดว่าธุรกิจ BPO จะสร้างงานให้กับคนฟิลิปปินส์กว่า 9.5 แสนคน สร้างรายได้กว่า 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และคาดว่าธุรกิจ BPO จะเติบโต โดยสร้างงานเพิ่มขึ้นราว 37% เป็น 1.3 ล้านคน ในปี 2559 โดยในส่วนของรายได้เติบโตราว56% เป็น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในปี 2555 ธุรกิจ BPO สร้างรายได้ให้ประเทศ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มจาก 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2011 จากจุดแข็งของประเทศในเรื่องนี้รวมทั้งการสนับสนุนของรัฐบาลฟิลิปปินส์ เราเห็นบริษัทต่างชาติบางบริษัทในประเทศไทยเริ่มย้ายฐานไปใช้บริการประเภทนี้ในประเทศฟิลิปปินส์ สำหรับนักธุรกิจไทย ขอให้ลองมองจุดแข็งของตัวเอง ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากทิศทางที่เกิดขึ้นนี้
 ที่มา: กรรมการบริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี