FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรี เริ่มแล้วงานเทศกาลองุ่นหวานและของดีอำเภอดำเนินสะดวก

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )
 
ช่วงค่ำวันนี้ (27 มีนาคม 2557) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลองุ่นหวาน และของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 28 ที่ตลาดน้ำคลองลัดพลี วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งส่วนราชการและภาคเอกชนอำเภอดำเนินสะดวกร่วมกันจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะองุ่นซึ่งมีปลูกกันมากในอำเภอดำเนินสะดวก โดยงานจะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่ 29 มีนาคมนี้
นายอดุลรัตน์ องอาจยุทธ นายอำเภอดำเนินสะดวก กล่าวว่า อำเภอดำเนินสะดวก เป็นที่ตั้งของคลองพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และได้รับพระราชทานนามว่า "คลองดำเนินสะดวก” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืช ผัก และผลไม้นานาชนิด เช่น ชมพู่ ฝรั่ง ลำไย มะม่วง ละมุด มะพร้าวน้ำหอมโดยเฉพาะ "องุ่น” ที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่ชาวดำเนินสะดวกมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีแหล่งปลูกที่สำคัญส่งจำหน่ายทั้งตลาดในจังหวัด และตลาดต่างจังหวัด และส่งออกไปยังต่างประเทศ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดพืชผัก ผลไม้ และกระเช้าผลไม้ไทย เช่น องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา จัดเป็นช่อ และทั้งก้าน และใบประเภทสวยงามไม่วัดความหวาน การประกวดมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สุก มะม่วงพันธุ์ฟ้าลั่น ฝรั่งพันธุ์กิมจู ชมพู่แดง มะนาวแป้น ละมุด การประกวดกระเช้าผลไม้ไทย การแข่งขันพายเรือชักเย่อ การแข่งขันมวยทะเล การชักเย่อเรือพาย
 
วรปรัชญ์/ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี