FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 28 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม
 
เช้าวันนี้ (28มี.ค.57) ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการมอบกรรมสิทธิ์โคเกษตรกรที่ทำสัญญายืม ที่มีอายุครบ 5 ปี ที่อำเภอสวนผึ้ง จำนวน 8 ราย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้
 
วรปรัชญ์/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี