ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

วันที่ 28 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีมีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ๓๙๙ ถ.ยุติธรรม อ.หน้าเมือง จ.ราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ๓๙๙ ถ.ยุติธรรม อ.หน้าเมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๓๗๖๕๖ ในวันและเวลาราชการ/วัชระพงษ์  เทิดสกุลธรรม             


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี