FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กกต.ราชบุรีรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557

วันที่ 28 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 
เช้าวันนี้ (28 มีนาคม 2557) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ประชา สัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดราชบุรี เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งวุฒิสภาและ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอย่างมีคุณภาพโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งให้รู้เท่าทันนักการเมือง มีความเป็นอิสระ และปราศจากอามิสสินจ้างใด ๆ โดยมีกลุ่มมวลชนจากเทศบาลเมืองราชบุรี พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี คณะครูและนักศึกษา กศน.และผู้สนใจทั่วไปกว่า 500 คน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่ถนนหลังศาลากลาง ข้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ไปสิ้นสุดที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตลาดสนามหญ้า

ทั้งนี้การจัดลงคะแนนเสียง เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไปจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น.

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี