ข่าวเด่นราชบุรี
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและปศุสัตว์ยื่นหนังสือจังหวัดพิจารณาแก้ไขผังเมืองของจังหวัด

วันที่ 28 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและปศุสัตว์ยื่นหนังสือจังหวัดพิจารณาแก้ไขผังเมืองของจังหวัด

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและกลุ่มผู้เลี้ยงและค้าปศุสัตว์จังหวัดราชบุรียื่นหนังสือจังหวัดพิจารณาแก้ไขผังเมืองของจังหวัด  ที่กำลังแก้ไขปรับปรุงซึ่งไม่ยอมให้มีการสร้างระบบก๊าซชีวภาพและผลิตไฟฟ้า

เช้าวันนี้(28 มีนาคม 2557)ที่หน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรีกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและกลุ่มผู้เลี้ยงและค้าปศุสัตว์จังหวัดราชบุรียื่นหนังสือจังหวัดการพิจารณาแก้ไขผังเมืองของจังหวัด มีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบหนังสือจาก นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ผังเมืองใหม่ที่กำลังแก้ไขปรับปรุงไม่ยินยอมให้กลุ่มดังกล่าวดำเนินการสร้างระบบก๊าซชีวภาพและผลิตไฟฟ้า แต่เดิมการเลี้ยงสุกรและฟาร์มปศุสัตว์ส่งผลกรทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายจึงมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนดำเนินการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติและอีกแนวทางหนึ่งคือการนำน้ำเสียมาผลิตก๊าซชีวภาพ หรือไบโอก๊าซ และผลิตไฟฟ้าออกมาในรูปพลังงานหมุนเวียนใช้ในฟาร์มได้และขายต่อให้กับรัฐบาลได้ด้วย ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงผังเมืองจังหวัดฉบับใหม่ไม่อนุญาตให้ฟาร์มสร้างระบบก๊าซชีวภาพและผลิตไฟฟ้า ถ้าการสร้างระบบผลิตไฟฟ้านั้นต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงขอให้ทางจังหวัดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและประสานหน่วยงานงานในพื้นที่ให้ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน  ทางด้านนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้ว

00000000000000000000

รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว ภาพ

28 มีนาคม 2557

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี