FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
บรรยากาศการตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 29 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 
บรรยากาศการตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้ (29 มีนาคม 57) ที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดราชบุรี ใช้เป็นสถานที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองราชบุรี เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยเลือกตั้ง มาตรวจสอบอุปกรณ์ , บัตรเลือกตั้ง และ หีบบัตรเลือกตั้ง กันอย่างคึกคัก พร้อมมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยบรรยากาศ การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเกือบทั้งหมดจะใช้สถานที่เดิม ที่เคยใช้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา เพื่อความสะดวก อย่างไรก็ตามทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรีซึ่งบอกทั้งลำดับชื่อและสถาน ที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว

วรปรัชญ์/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี