ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สว. ขณะที่บรรยากาศทั่วไปมีประชาชนมาใช้สิทธิ์บางตา

วันที่ 30 มี.ค. 2557 )
 
      เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้(30 มี.ค.57) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 28 อาคารเรียน 4 ชั้นล่าง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เป็นคนแรก สำหรับหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 656 คน ทั้งนี้หลังจากเปิดหีบเมื่อเวลา 08.00 น.ก็ได้มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ แต่ค่อนข้างบางตาและบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา โอกาสนี้ 
     นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดราชบุรีในวันนี้ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,046 หน่วย ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย สำหรับปัญหาเรื่องการขัดขวางหรือการคัดค้านการเลือกตั้งในวันนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าจะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด คาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจาก สมาชิกวุฒิสภา จะต้องเป็นกลาง ไม่สังกัดพรรคการเมือง มีหน้าที่เข้าไปรับผิดชอบเรื่องการออกกฎหมาย และสำหรับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 8 คน การแนะนำตัว ผู้สมัครก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ณิชารี ภควัตชัย/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี