ข่าวเด่นราชบุรี
ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดราชบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

วันที่ 30 มี.ค. 2557 )
 
        วันนี้(30 มี.ค.57) เวลา 13.00 น.นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปข้อมูลการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ นายสุเทพ โกมลภมร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี บรรยายสรุปข้อมูล ซึ่งจังหวัดราชบุรี มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 648,549 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 1,046 หน่วย มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 8 คน ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์ในเขตอำเภอเมืองเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด      
       จากนั้น นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 9 อาคารศาลารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 758 คน แต่บรรยากาศไม่คึกคัก มีผู้มาใช้สิทธิ์ไปแล้วเพียง 201 คน โอกาสนี้ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้มาใช้สิทธิ์ ประมาณ 20% ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อย ส่วนภาพรวมทั้งประเทศจะมากหรือน้อยจะต้องรอรายงานข้อมูลจากทุกจังหวัด ส่วนปัญหาที่พบและได้รับรายงานขณะนี้ คือ มีผู้สูงอายุ อายุ 80 ปี ฉีกบัตรเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐม ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุต้องรอการตรวจสอบ สำหรับจังหวัดราชบุรีพบว่าการจัดการเลือกตั้งได้รับความร่วมมือและดำเนินการได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งระดับชาติ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่มีข้อกังวลแต่อย่างใด
 
ณิชารี ภควัตชัย/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี