ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ

วันที่ 3 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

              บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ รวม ๔ ประเภท ดังนี้

            ๑.ประเภทอาหารสด                         จำนวน ๙๗ รายการ

           ๒.ประเภทของเค็มและอาหารแห้ง     จำนวน ๔๒ รายการ

            ๓.ประเภทข้าวสาร                            จำนวน  ๒  รายการ

         ๔.ประเภทผลไม้และของหวาน           จำนวน ๘   รายการ

                                                                 รวม ๑๔๙ รายการ

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๓๘๕๓๒-๓ ในวันและเวลาราชการ/วัชระพงษ์  เทิดสกุลธรรม


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี