ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 3 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดสว่างเจาะและตัดกรอกระดูกกะโหลกศีรษะ(High Speed) จำนวน ๑ ชุด

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข(๐๓๒)๗๑๗๖๐๐ ต่อ ๑๖๓๖ ในวันและเวลาราชการ/วัชระพงษ์  เทิดสกุลธรรม 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี