ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาทำโต๊ะอาหาร และที่คว่ำจานสแตนเลส

วันที่ 11 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำโต๊ะอาหารและที่คว่ำจาน สแตนเลส  ของศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  จังหวัดราชบุรี

ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมายกุฏราชกุมารเลส จำนวน 3 รายการ

ในวงเงิน 265,000.00  บาท  (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วนดังนี้

-     โต๊ะสแตนเลสแบบสี่เหลี่ยม  หนา 1 มม. ขนาด 233 x 80 x 75 ซม.  จำนวน  15  ตัว

-     โต๊ะสแตนเลสแบบกลม   หนา 1 มม. ขนาด 120 x 120 x 75 ซม.     จำนวน  20  ตัว

-     ที่คว่ำจานสแตนเลส     ขนาด 84 x 100 x 80 ซม.  จำนวน 1 อัน

กำหนดวันรับเอกสารสอบราคา

-     วันที่  4 – 17  เมษายน  2557  (เว้นวันหยุดราชการ)

-     เวลาตั้งแต่  11.00  -  16.00  น.

ยื่นซองสอบราคา  วันที่  18  เมษายน  2557

-     เวลาตั้งแต่  13.00 - 16.00 น.

เปิดซองพิจารณาผล  วันที่  18  เมษายน  2557

-     เวลาตั้งแต่  13.00 – 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  วันที่  18  เมษายน  2557

-     เวลาตั้งแต่  16.30  น.

ผู้ใดสนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  จังหวัดราชบุรี ฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 3273 – 7376  และ  0 – 3273 – 7337  ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ  / จุฑามาศ  สุมณฑา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี