ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ

วันที่ 21 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 

                สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยยกเลิกทะเบียน จำนวน 2 คัน ดังต่อไปนี้

    1.       รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่นอาร์จีวี ต.2196

     2.       รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่นอาร์จีวี ต.2197

ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2 จังหวัดเพชรบุรี 181 หมู่ 2 ตำบลธงชัย

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032 – 425107 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2 จังหวัดเพชรบุรี ในวันปฏิบัติราชการ

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2 จังหวัดเพชรบุรี 181 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  / พงษ์ศักดิ์ ประจัดภัย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี