ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงานการประปา

วันที่ 21 เม.ย. 2557 )
 

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ตามรายการดังนี้

1.             เครื่องถ่ายพิมพ์ขาว ขนาด AO                   จำนวน    1 เครื่อง

2.            เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 10 แผ่นต่อนาที   จำนวน    1 เครื่อง

3.             เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา       จำนวน    4 เครื่อง

4.            เครื่องนับธนบัตร                                       จำนวน   1 เครื่อง

         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ งานพัสดุฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E – Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 น.

           ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107.- บาท ( ค่าเอกสาร 100 + ภาษี 7 ) ได้ที่ งาน

การเงิน กองบันชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ( 032 ) 200781 ในวันและเวลาราชการ / พงษ์ศักดิ์ ประจัดภัย

     


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี