ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดออกจากบัญชี

วันที่ 21 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

                ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดออกจากบัญชี จำนวน 33 รายการ ในการขายทอดตลาดด้วยการสู้ราคา โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

                ผู้สนใจจะซื้อให้ติดต่อขอดูพัสดุดังกล่าว และขอรับประกาศขายทอดตลาดพร้อมเงื่อนไขได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-732286 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 กำหนดขายทอดตลาดที่ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี