ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

วันที่ 6 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ตามรายการ ดังนี้ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.rb-2.net/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-231626 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี