ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 3 คัน

            ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาติดต่อขอดูรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการดังกล่าว ได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. และจังหวัดราชบุรีจะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9-20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ratchaburi.dlt.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-737177 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี