ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

วันที่ 9 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

            -เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  จำนวน 1 เครื่อง

            -เครื่องให้สารละบายทางกระบอกฉีดยา     จำนวน 2 เครื่อง

            -เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ  จำนวน 5 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือ www.dnhospital.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี