ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ

วันที่ 12 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

             ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ดังนี้

            1.เครื่องคัดทำความสะอาด    จำนวน 1 เครื่อง

            2.เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก   จำนวน 1 เครื่อง

            3.เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกเบื้องต้น  จำนวน 1 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ในวันเวลาราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 99 หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 99 หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว๊ปไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-370273,032-711142 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี