ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องแม่ข่าย

วันที่ 16 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 

             โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องแม่ข่าย ตามรายการ ดังนี้

            เครื่องแม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 2 ชุด

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ bangpae@bangpaeschool.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-8139282 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี