ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

            -ตู้อบความร้อน    จำนวน 1 ตู้

            -เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  จำนวน 1เครื่อง

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือ www.dnhospital.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี