ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 

              ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง บริเวณศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,048,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

          กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบ และเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://hpc4.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310368 ต่อ 2265 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี