ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อรถดำนาเดินตาม 6 แถว พร้อมอุปกรณ์เครื่องเพาะกล้าแบบกึ่งอัตโนมัติและถาดเพาะกล้า

วันที่ 19 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 191 คน)
 

             ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถดำนาเดินตาม 6 แถว พร้อมอุปกรณ์เครื่องเพาะกล้าแบบกึ่งอัตโนมัติ และถาดเพาะกล้า จำนวน 1 คัน

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ในเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ห้องธุรการ ศูนย์วิจัยข้าราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rbr.brrd.in.th/web หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-732285-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี