ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

            -เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือwww.dnhospital.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี