ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาทำกิ๊ปเช็ท(Gift Set)

วันที่ 20 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำกิ๊ปเซ็ท (Gift Set) ตามประเภทผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท (อาหาร ,เครื่องดื่ม,ผ้า เครื่องแต่งกาย,ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) จำนวน 11 ชุด สำหรับโครงการ "มหัศจรรย์ ภูมิปัญญาทวารวดี” โครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337103 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี