ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 24 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 

             ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เลขที่ 429 ถนนศรีสุริวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาได้ที่ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://hpc4.go.thและสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-310368 ต่อ 2265 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี