ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2)

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

             สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรี ประสงค์จะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ และใช้ราคากลางของคณะกรรมการตีราคากลาง 81,000.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นราคาเริ่มต้นในการดำเนินการขายโดยวิธีขายทอดตลาด รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ มิตซูบิชิ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และเบาะนั่งขาเหล็ก 2 ข้าง สีบรอนด์ทอง รุ่น L200 สตราด้า 2,447 ซีซี การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพดังกล่าว ผู้ประมูลได้ต้องชำระค่าพัสดุดังกล่าวทันที หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ ภายในเวลาของวันที่ขายทอดตลาดและต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ขายทอดตลาดจึงจะขอรับมอบพัสดุดังกล่าวได้

            กำหนดขายโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

-เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -10.30 น. (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-เริ่มประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ตั้งแต่เวลา 10.31 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-337808 ได้ทุกวันในเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี