ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 15 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

             นายประวิน  พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รับทราบที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ใน 2 เหตุการณ์ คือ 1.เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี(10 รอบปีนักษัตร) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน โดยสถาบันพระปกเกล้า จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556-วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 2.ในโอกาสครบ 100 ปี เสด็จนิวัติพระนคร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย โดยสถาบันพระปกเกล้า จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2557-20 เมษายน 2558 และรับทราบกิจกรรมที่ดำเนินการจัดเฉลิมพระเกียรติได้แล้ว อาทิ การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดทำดวงตราไปรษณียากร การจัดประกวดภาพถ่าย การจัดนิทรรศการ การผลิตและเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 120 ตอน ๆ ละ 3 นาที ทาง สทท.และ สวท. ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไปหลังข่าวภาคค่ำ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิจัดทำเหรียญกษาปณ์ การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุมเชิงวิชาการ ที่ประชุมเห็นชอบควรมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประมาณสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2557 และการจัดงานที่ UNESCO ประเทศฝรั่งเศส/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี