ข่าวประชาสัมพันธ์
การค้าภายในจังหวัดราชบุรีเชิญซื้อลองกองของจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 19 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

             นางสาวโสมหิรัญ  คงกำเนิด  การค้าภายในจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้รับมอบหมายจาก คสช.ให้ช่วยกระจายผลผลิตลองกองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,500 ตัน ออกนอกแหล่งผลิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม -20 กันยายน 2557

            สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี ได้นำลองกองของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาจำหน่าย โดยจัดจำหน่ายลองกอง เกรด A บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม ราคากล่องละ 270 บาท เกรด B กล่องละ 220 บาท และเกรด C กล่องละ 170 บาท กำหนดจัดจำหน่าย ณ หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี