ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558

วันที่ 25 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 

             นายสมพงษ์  ปานเกล้า  รองเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2558 จัดให้มีการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูกับประชาชน โดยร่วมกันระลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติครู

            ขอเชิญผู้สนใจส่งประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 ได้ที่ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บไว้ที่มุมซองว่า "ประกวดข้อเขียน” ,ประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ประเภท....,”ประกวดคำขวัญวันครู” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2823153 หรือ www.ksp.or.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี