ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์และอาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต

วันที่ 26 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์และอาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 362,000 บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

            กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,070 บาท ค่าแบบ 1,000 บาท ภาษี 70 บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 68/13 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30-14.30 น.

            สำหรับผู้ซื้อแบบหรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง ยกเลิกโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง โทร.032-211407/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี